home routes de stichting foto's links contact

 • De stichting
 • Huishoudelijk reglement
 • Historie
 • Huishoudelijk reglement Stichting Fryske Trekker Alvestêdetocht

  1. Trekkers moeten aan alle wettelijke eisen voldoen.
  2. Deelnemers horen zich aan de wetten en verkeersregels te houden. Chauffeurs en bijrijders op de voertuigen dienen op deugdelijke zitplaatsen plaats te nemen. Dit houd in; Op het spatbord met originele beugel of bv. een zitplaats achter de chauffeur met een gordel, deze is verplicht! Hier wordt op gecontroleerd. Bij niet voldoen aan de regels , kan je uit de tocht gezet worden.
  3. Tijdens de tocht volg je de aanwijzingen van de groepsleider / hulpleiders ten alle tijden op.
  4. Van 22.00 uur tot 06.00 uur is het verboden om op het terrein van de tractoren te komen.
  5. Laden en lossen gebeurt op plaatsen die worden aangewezen door de terrein beheerder.
  6. Bij tanken en / of lekkage draag je zelf verantwoording om voorzorg maatregelen te nemen t.a.v. het milieu.
  7. De wagens die vorig jaar meededen mogen weer meedoen met dezelfde trekker chauffeur als vorig jaar mits de stoelen en/of banken vast zitten aan de wagen en voorzien zijn van gordels. 
  8. Afwijkende en aanvullende regels kunnen te allen tijde door de organisatie worden toegevoegd.
  9. Bij moedwillig het reglement niet nakomen, kan de Stichting F.T.A.T. jou uitsluiten van deelname aan de tocht.
  10. De trekker dient minimaal 18 km per uur te rijden.
  11. De trekker dient 35 jaar of ouder te zijn.
  12. De trekker dient beide dagen te rijden met daarvan tenminste 1 dag met de deelnemende chauffeur.
  13. Reclame op wat voor wijze dan ook is niet toegestaan.
  14. Deelname is geheel op eigen risico.
  15. Indien u niet deel kunt nemen aan de tocht dient u zich tijdig af te melden bij het secretariaat. Bij niet tijdig afmelden wordt u uitgeschreven.
  16. Het wordt niet toegestaan om na 24.00 uur geluidsoverlast op de camping te veroorzaken.

   

           Spannum  1 September 2016

   

     2015 - Stichting Fryske Trekker Alvestędetocht - info@trekkerelfstedentocht.nl - makke troch Roeloffopma.nl