home inschrijven 2024 routes stichting foto's links contact

 • De stichting
 • Huishoudelijk reglement
 • Historie
 • Huishoudelijk reglement Stichting Fryske Trekker Alvestêdetocht

  1. Trekkers moeten aan alle wettelijke eisen voldoen.
  2. Deelnemers horen zich aan de wetten en verkeersregels te houden. Chauffeurs en bijrijders op de voertuigen dienen op originele zitplaatsen plaats te nemen. Bij niet voldoen aan de regels, kun je worden uitgesloten van deelname aan de tocht.
  3. Tijdens de tocht volg je de aanwijzingen van de groepsleider/hulpleiders te allen tijde op.
  4. Van 22.00 uur tot 06.00 uur is het verboden om op het terrein van de trekkers te komen.
  5. Laden en lossen gebeurt op plaatsen die worden aangewezen door de terreinbeheerder.
  6. Bij tanken en/of lekkage draag je zelf verantwoording om voorzorg maatregelen te nemen t.a.v. het milieu.
  7. De wagens die vorig jaar meededen mogen weer meedoen met dezelfde trekker chauffeur als vorig jaar, mits de stoelen en/of banken vast zitten aan de wagen en voorzien zijn van gordels. 
  8. Afwijkende en aanvullende regels kunnen te allen tijde door de organisatie worden toegevoegd.
  9. Bij het moedwillig niet nakomen van het reglement, kan de Stichting F.T.A.T. jou uitsluiten van deelname aan de tocht.
  10. De trekker dient minimaal 18 km per uur te rijden.
  11. Trekkers t/m bouwjaar 1980 mogen deelnemen aan de tocht.
  12. De trekker dient beide dagen te rijden met daarvan tenminste 1 dag met de deelnemende (ingeschreven) chauffeur.
  13. Reclame op wat voor wijze dan ook is niet toegestaan.
  14. Deelname is geheel op eigen risico.
  15. Indien u niet deel kunt nemen aan de tocht dient u zich uiterlijk 2 weken vóór de startdatum af te melden bij het secretariaat. Bij niet tijdig afmelden wordt u uitgeschreven en vindt er geen terugbetaling van het startgeld plaats.
  16. Het is niet toegestaan om na 24.00 uur geluidsoverlast op de camping te veroorzaken.

   

          Koudum, mei 2023

   

     2024 - Stichting Fryske Trekker Alvestêdetocht - info@trekkerelfstedentocht.nl - makke troch Roeloffopma.nl