home inschrijven 2024 routes stichting foto's links contact

 • De stichting
 • Huishoudelijk reglement
 • Historie
 • Huishoudelijk reglement Stichting Fryske Trekker Alvestêdetocht

  1. Trekkers moeten aan alle wettelijke eisen voldoen.
  2. Trekkers moet verzekerd zijn.
  3. Deelnemers horen zich aan de wetten en verkeersregels te houden.
  4. Chauffeurs op de voertuigen dienen op originele zitplaatsen plaats te nemen. Bijrijdersplaatsen moeten deugdelijk aan de trekker vastzitten en zijn voorzien van gordels. 
  5. Tijdens de tocht en op het terrein volg je de aanwijzingen van de groepsleider/hulpleiders en de bestuursleden te allen tijde op.
  6. Laden en lossen gebeurt op plaatsen die worden aangewezen door de terreinbeheerder.
  7. Bij tanken en/of lekkage draag je zelf verantwoording om voorzorgsmaatregelen te nemen t.a.v. het milieu.
  8. Het is niet toegestaan een wagen achter de trekker mee te nemen.
  9. Van 22.00 uur tot 06.00 uur is het verboden om op het terrein van de trekkers te komen.
  10. Na 24.00 uur geen geluidsoverlast op de camping.
  11. Afwijkende en aanvullende regels kunnen te allen tijde door de organisatie worden toegevoegd.
  12. Bij het moedwillig niet nakomen van het reglement, kan de Stichting F.T.A.T. jou uitsluiten van deelname aan de tocht.
  13. De trekker dient minimaal 18 km per uur te rijden.
  14. Trekkers t/m bouwjaar 1984 mogen deelnemen aan de tocht.
  15. De trekker dient beide dagen te rijden met daarvan tenminste 1 dag met de deelnemende (ingeschreven) chauffeur.
  16. Reclame op wat voor wijze dan ook is niet toegestaan.
  17. Deelname is geheel op eigen risico.
  18. Indien u niet deel kunt nemen aan de tocht dient u zich uiterlijk 2 weken vóór de startdatum af te melden bij het secretariaat. Bij niet tijdig afmelden wordt u uitgeschreven en vindt er geen terugbetaling van het startgeld plaats.

   

          Koudum, mei 2024

     2024 - Stichting Fryske Trekker Alvestêdetocht - info@trekkerelfstedentocht.nl - makke troch Roeloffopma.nl